16:00

אתגרי המנמ"ר בחברות SMB בישראל

16:00

פתיחת המפגש
פלי הנמר

16:10

הרצאת פתיחה - מנכל קרן הפנסיה גלעד- ניהול טכנולוגי בקרן קטנה
יואב ערמוני

16:30

Cloud services for SMB
נטע שרעבי

16:40

תקציבים, אתגרי חיסכון ופתרונות טכנולוגיים
יניב אמינוף

16:50

קורונה, הסתגלות למצבים חדשים ב-SMB
כפיר אלפנדרי

17:00

השפעת הקורונה על כלכלת העולם וכלכלת ישראל
רו"ח רם גב

17:20

פאנל מנמרים,מנהלי תשתיות ומנכלים ב smb בהנחיית רונן זרצקי
Ronen Zaretzky
כרמלה אבנר
נינה גיספאן
קטי בר שלום
קובי יוסף
עמוס עציון
כפיר אלפנדרי

18:00

דברי סיום
Ronen Zaretzky
Open Accessibilty Menu